Nalatenschap

Bij de erfenis van vastgoed zijn de erfgenamen verplicht aangifte van nalatenschap te doen bij de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL).
De erfbelasting wordt berekend op basis van de geschatte waarde van de woning. Belangrijk dus dat die goed zit! Een te hoge schatting betekent immers dat je meer erfbelasting betaalt. Te laag geschat? Dan loop je het risico achteraf extra belastingen én een boete te moeten betalen. Loopt u liever niet het risico op discussie over de waarde van het vastgoed, dan kan u kiezen voor een beëdigde vastgoedtaxatie door één van onze erkende schatter-experts. Zij maken voor u een gemotiveerd en uitgebreid schattingsverslag dat u kan bijvoegen aan de erfenisaangifte en die bindend is voor VLABEL.